Eindhovenseweg Aalst

Verkeer rijdt op de Eindhovenseweg

Op de Eindhovenseweg nemen we maatregelen om het doorgaand vrachtverkeer te weren, hoogwaardig openbaar vervoer aan te leggen en het aantal auto’s met circa 40% terug te dringen. De auto is dan ondergeschikt aan het openbaar vervoer en fietsers. Zo creëren we een duurzaam gezonde leefomgeving.

We werken intensief samen met een denktank van omwonenden en andere inwoners om oplossingen te bedenken waarmee we deze doelen bereiken. Samen met de denktank stelden we de Nota van Uitgangspunten en het definitief ontwerp op. Op 5 oktober 2021 stelde de gemeenteraad dit definitief ontwerp vast en stelde een krediet van 15 miljoen beschikbaar voor de herinrichting. Op 15 december 2021 droeg de Provincie Brabant het eigenaarschap van de provinciale weg N69 over aan de gemeente Waalre. Twee belangrijke mijlpalen voor de lang gewenste, grootschalige herinrichting van deze weg die in 2022 is gestart.

De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren is Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V. uit Schijndel. Zij hebben een plan uitgewerkt om de werkzaamheden in 3 hoofdfasen uit te voeren. De totale doorlooptijd van het project is ongeveer 2 jaar. Binnen elke fase wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid en leefbaarheid van de omgeving. Den Ouden is op maandag 20 juni 2022 begonnen met de werkzaamheden voor fase 1 op de Valkenswaardseweg vanaf het kruispunt Vlasrootlaan tot de kom van Aalst.

Nieuws