Eindhovenseweg Aalst

Verkeerssituatie Eindhovenseweg Aalst

Om tot een duurzaam gezonde leefomgeving te komen, neemt de gemeente Waalre maatregelen die ervoor zorgen dat er in 2023 het volgende is gerealiseerd:

  • Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Eindhoven en Valkenswaard
  • Geen doorgaand vrachtverkeer meer over de Eindhovenseweg
  • Reductie autoverkeer Eindhovenseweg met circa 40% teruggedrongen (van circa  21.000 motorvoertuigen per etmaal naar circa 13.500)
  • Auto ondergeschikt aan openbaar vervoer en fiets
  • Duurzame herinrichting van de openbare ruimte, zoals plantsoenen en dergelijke

Er is intensief samengewerkt met omwonenden en andere inwoners om samen oplossingen te bedenken om bovenstaande ambitie te bereiken. Zowel voor de ‘gebiedsvisie Centrum Aalst- Eindhovenseweg’ is nauw samengewerkt met inwoners, als voor de vervolgstappen. Zo zijn inwoners in verschillende denktanks nauw betrokken geweest bij het opstellen van de Nota van Uitgangspunten en het (voorlopig) ontwerp. Ook voor de volgende stappen is de betrokkenheid en denkkracht van onze inwoners cruciaal om samen te werken aan een duurzaam gezonde leefomgeving.

Maatregelen Eindhovenseweg 

Hieronder ziet u welke maatregelen aan de Eindhovenseweg uitgevoerd worden om, onder andere, een afname van het autoverkeer met 40% te realiseren, doorgaand verkeer te weren en een hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding tussen Eindhoven en Valkenswaard te realiseren.