Traverse Waalre-dorp

De herinrichting van Traverse Zuid

Met ‘Duurzaam door Waalre’ maken we een duurzaam gezonde leefomgeving voor de inwoners door maatregelen uit te voeren die het doorgaande verkeer op de Traverse in Waalre-dorp verminderen:

  • Minder auto’s door het dorp (circa 30%, van 12.000 naar ong 8.500 motorvoertuigen per dag)
  • Minder files in de dorpskern
  • Het sluipverkeer in de straten rond de Traverse wordt geweerd
  • Lagere snelheden van het verkeer dat door het dorp gaat; de Traverse richten we in volgende de principes van 30 km/uur

Traverse Zuid

Op 3 december 2021 zijn de werkzaamheden van het project Traverse Zuid afgerond. De plannen voor de herinrichting zijn in nauw overleg met een denktank van betrokken inwoners tot stand gekomen.

De opening is door coronamaatregelen helaas zonder publiek en bewoners van de straat gevierd. Als symbolische openingshandeling plantten wethouder Jan van Burgsteden en commercieel directeur Roger Feller van BLM Wegenbouw een boom op de hoek van de Bolksheuvel en Wollenbergstraat. Bekijk het filmpje via YouTube.

Traverse Noord en Heikantstraat

Het noordelijk gedeelte van de Traverse, Bergstraat en Onze Lieve Vrouwedijk tot aan de rotonde en de Heikantstraat buiten bebouwde kom worden in 2025 gerealiseerd.

Het deelproject ‘Traverse Noord en Heikantstraat’ is verdeeld in 3 gebieden:

  1. Traverse Noord: Bergstraat en Onze Lieve Vrouwedijk tot aan de rotonde
  2. Driehoek: Willibrorduslaan tot aan de markt, incl. driehoekig-plein
  3. Heikantstraat: Heikantstraat buiten bebouwde kom tot aan Valkenswaard

Nieuws