Traverse Waalre-dorp

Auto's rijden door de TraverseVooruitlopend op de aanpassingen aan de Eindhovenseweg, neemt de gemeente Waalre maatregelen om het doorgaande verkeer op de Traverse in Waalre-dorp te verminderen met circa 30% (van 12.000 naar ong 8.500 motorvoertuigen per dag). Zo creëren we een duurzaam gezonde leefomgeving. Deze maatregelen zijn in nauw overleg met een denktank van betrokken inwoners tot stand gekomen.

Werkzaamheden Traverse Zuid gestart

De uitvoering van de herinrichting van de Traverse Zuid (Heikantstraat en gedeelte Wollenbergstraat tot de verkeerslichten) zijn gestart. Dit is fase 1 die duurt tot begin mei. De totale doorlooptijd van de werkzaamheden is 8 maanden.. Heeft u vragen over opmerkingen over de werkzaamheden? Dan kunt u deze stellen aan Christian Reuls, omgevingsmanager Traverse zuid namens BLM wegenbouw, via c.reuls@blmwegenbouw.nl.

De planning (PDF, 1.2 MB)vindt u hier. Aanwonenden van de Traverse Zuid zijn per brief geïnformeerd over de huidige planning (PDF, 119.6 kB). Eerder kregen zij een brief over de start van de werkzaamheden (PDF, 119.6 kB) met een uitnodiging voor een informatieavond (PDF, 5.6 MB). De vragen en de antwoorden (PDF, 274.8 kB) daarop die op de informatieavond werden gesteld kunt u teruglezen.

Wat we willen bereiken met de maatregelen

  • Minder auto’s door het dorp
  • Minder files in de dorpskern
  • Het sluipverkeer in de straten rond de Traverse wordt geweerd
  • Lagere snelheden van het verkeer dat door het dorp gaat; de Travere richten we in volgende de principes van 30 km/uur.

Het noordelijk gedeelte van de Traverse, Bergstraat en Onze Lieve Vrouwestraat tot aan de rotonde wordt in 2024 gerealiseerd.

Maatregelen Traverse Waalre-Dorp

Hieronder ziet u welke maatregelen aan de Traverse Waalre-Dorp uitgevoerd worden om, onder andere, een afname van het autoverkeer met 30% te realiseren, sluipverkeer te weren en te komen tot een weginrichting naar principes van 30 kilometer per uur.