Ontwerp Openbare Ruimte

De komende jaren richten we de openbare ruimte in ons dorpshart opnieuw in. In de visie Vitaal Dorpshart Aalst 2.0 zijn de globale uitgangspunten voor de herinrichting van de openbare ruimte benoemd. Deze globale uitgangspunten werken we in een ontwerp voor de openbare ruimte verder uit. We bepalen daarbij voor elk gebied in de openbare ruimte de inrichtingsprincipes. Deze gebieden zijn Het Plein, de Dorpstraat, Den Hof en de Tuinen (zie kaartje). Voor het totale gebied wordt de ‘Aalster sfeer’ bepaald. De oversteekbaarheid van de Eindhovenseweg en de aansluiting op het schetsontwerp van de Eindhovenseweg zijn hierbij ook belangrijke uitgangspunten.

We organiseren daarom in het najaar van 2020 een grote startbijeenkomst van het ontwerpproces. Door de Corona-maatregelen weten we nu nog niet of deze bijeenkomst fysiek of digitaal zal plaatsvinden. Houd de website duurzaamdoorwaalre.nl goed in de gaten. Inwoners en ondernemers in het dorpshart ontvangen te zijner tijd ook een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Startbijeenkomst ontwerp: najaar 2020

Impressie van de nieuwe openbare ruimte in het stadshart

Ontwerp Openbare Ruimte op een kaart getoond.