Ontwerp Openbare Ruimte

De komende jaren richten we de openbare ruimte in ons dorpshart opnieuw in. In de visie Vitaal Dorpshart Aalst 2.0 (PDF, 16.3 MB) zijn de globale uitgangspunten voor de herinrichting van de openbare ruimte benoemd. Deze globale uitgangspunten werken we in een ontwerp voor de openbare ruimte verder uit. We bepalen daarbij voor elk gebied in de openbare ruimte de inrichtingsprincipes. Deze gebieden zijn Het Plein, de Dorpstraat, Den Hof en de Tuinen (zie kaartje hieronder). Voor het totale gebied wordt de ‘Aalster sfeer’ bepaald. De oversteekbaarheid van de Eindhovenseweg en de aansluiting op het schetsontwerp van de Eindhovenseweg zijn hierbij ook belangrijke uitgangspunten.

Op de pagina Proces wordt het gehele proces om te komen tot een ontwerp uitgelegd.

Impressie van de nieuwe openbare ruimte in het stadshart

Ontwerp Openbare Ruimte op een kaart getoond.