Vitaal Dorpshart Aalst

Om tot een duurzame en gezonde leefomgeving te komen is een levendig en compact dorpshart met een aantrekkelijke uitstraling nodig. Door de aanpassingen aan de Eindhovenseweg en op Den Hof wordt het centrum van Aalst weer zichtbaar. Belangrijk voor inwoners én voor ondernemers. Het hart moet blijven kloppen in het centrum van Aalst. Na de uitvoering is het dorpse karakter en de eigen Aalster sfeer terug.

Voor de visie ‘Vitaal Dorpshart Aalst 2.0’ is nauw samengewerkt met inwoners en ondernemers in het gebied. En dat blijven we doen bij het maken van de plannen voor de openbare ruimte. In een klankbordgroep van bewoners, ondernemers en winkeliers werken we samen aan een duurzaam gezonde leefomgeving. De startbijeenkomst voor dit proces is in het najaar van 2020.