Participatie

Bij de start van het project ‘Duurzaam door Waalre’ is een algemene bijeenkomst georganiseerd voor alle bewoners, ondernemers en geïnteresseerden in Waalre en omgeving. Samen met provincie Noord-Brabant werd de aanleg van de N69 en het project Duurzaam door Waalre toegelicht. Tijdens de bijeenkomst konden bewoners en ondernemers zich ook aanmelden voor een Denktank. De bijeenkomst werd gehouden op 18 januari 2017 in ‘t Hazzo.

Denktank

Voor het ontwerp van de Eindhovenseweg is een Denktank samengesteld. Deze Denktank bestaat uit een groep betrokken inwoners in en rondom het projectgebied. Inwoners konden zich vrijwillig voor de Denktank aanmelden.

Samen met Buro Kragten is de Denktank aan de slag gegaan om de Eindhovenseweg opnieuw in te richten. Hieronder leest u hoe dit proces is verlopen.

Bijeenkomsten Denktank 2020

In september en december 2020 zijn de leden van de Denktank, Buro Kragten en de gemeente bij elkaar gekomen om de wensen en knelpunten voor de nieuwe inrichting op te stellen. We zijn gestart met het thema ‘Sluipverkeer door de dorpen’. Vanwege COVID waren de bijeenkomsten digitaal.

Enkele speerpunten naar aanleiding van deze sessies:

  • Weren van sluipverkeer wenselijk, maar bereikbaarheid blijft belangrijk;
  • Doseerlichten hebben draagvlak;
  • Veel zorgen over verkeersdruk Juliana de Lannoylaan en Eindhovenseweg;
  • Meer aandacht en veiligheid voor fietsers.

Bijeenkomsten Denktank 2021

Het ontwerpproces met de Denktank werd in 2021 weer voortgezet. Dit jaar zijn we 2 keer bij elkaar gekomen. In de sessies werd onder andere het weren van doorgaand vrachtverkeer besproken. Ook de fietsers kregen een prominente rol. Samen met Buro Kragten hebben we goede stappen gezet richting het Definitief Ontwerp.

Bijeenkomsten Denktank 2022 en 2023

Samen met de Denktank hebben wij in 2022 een doorslag gemaakt in het ontwerp van het centrumgedeelte: Eindhovenseweg Fase 3. Een van de onderwerpen was het amendement van de raad om het centrumgedeelte te ontwerpen als een ‘GOW30’. Voor het ontwerp betekent dit onder andere:

  • tussen de twee verkeerspleinen (ovondes) geldt een maximale snelheid van 30-km/uur;
  • de fietspaden blijven vrijliggend (niet op de rijbaan);
  • de bus rijdt en halteert op de rijbaan;
  • de voetgangersoversteek wordt met verkeerslichten geregeld.

In april 2023 is de Denktank voor het laatste gedeelte van de Eindhovenseweg bij elkaar gekomen. Dit betreft Fase 4, de kruising Burgemeester Mollaan tot voorbij de N2 richting Eindhoven. Op basis van het eerdere schetsontwerp zijn enkele wijzigingen besproken. Bijvoorbeeld het behouden van het Infopunt, twee afslagen voor de N2 richting het westen en een fietsenstalling bij de bushalte.

Definitief Ontwerp

Voorafgaand aan de vaststelling van het Definitief Ontwerp zijn alle aanwonenden, ondernemers en geïnteresseerden uitgenodigd om op de plannen te reageren. Per fase is een inloopdag georganiseerd waar de ontwerpen zijn gepresenteerd. Tijdens de inloop en via de online kanalen van Duurzaam door Waalre kreeg iedereen de gelegenheid om wensen en opmerkingen door te geven. Aan de hand van deze reacties zijn te ontwerpen geoptimaliseerd en definitief gemaakt.

De gemeenteraad heeft de definitieve ontwerpen van de Eindhovenseweg Fase 1, Fase 2 en Fase 3 vastgesteld.

Het ontwerp voor Fase 4 is op dit moment nog niet vastgesteld. Samen met de Denktankleden, omwonenden en ondernemers is het Definitief Ontwerp van Fase 4 opgesteld. Het ontwerp is in maart 2024 gepresenteerd, lees hier (PDF, 186.3 kB) de notulen van deze bijeenkomst.
In het voorjaar van 2024 wordt dit ontwerp vastgesteld door de gemeenteraad.