Proces

Voor de plannen voor de inrichting van de openbare ruimte werken we nauw samen met inwoners en ondernemers in (en nabij) het gebied. Ook stellen wij experts in op verschillende gebieden, zoals een verkeerskundig-, groen- en civiel technische adviseur en werken wij nauw samen met omliggende gemeenten. Het proces voor de samenwerking ziet er zo uit:

Nota van Uitgangspunten Eindhovenseweg en Traverse

Op 18 december 2018 stelde de gemeenteraad de 'Nota van uitgangspunten Duurzaam door Waalre Eindhovenseweg en Traverse' vast.

Deze nota van uitgangspunten is belangrijk, omdat hierin staat beschreven wat de uitgangspunten moeten zijn voor het ontwerpen van de openbare ruimte van de Traverse.

Proces inrichting openbare ruimte

Nu de nota is vastgesteld, kan gestart worden met het ontwerpproces voor de nieuwe inrichting. Hiervoor wordt de omgeving betrokken in de vorm van Denktanks en brede inloopbijeenkomsten voor alle bewoners, ondernemers en geïnteresseerden.

1. Ophalen wensen en knelpunten

  • Start in september 2020 met thema ‘Sluipverkeer’
  • Participatie: diverse bijeenkomsten met de Denktank van 2020 t/m 2023

2. Uitwerken ontwerp (vertaling van opgehaalde informatie naar ontwerp)

  • Participatie: diverse bijeenkomsten met de Denktank van 2020 t/m 2023
  • Participatie: inloopsessies voor bewoners, ondernemers en geïnteresseerden
  • Eindhovenseweg Fase 1 t/m 3: vastgestelde ontwerpen
  • Eindhovenseweg Fase 4: ontwerpproces loopt nog

3. Uitvoering van de werkzaamheden

  • Bekijk hier de planning van de fasering