Participatie Traverse Zuid

Bij de start van het project ‘Duurzaam door Waalre’ is een algemene bijeenkomst georganiseerd voor alle bewoners, ondernemers en geïnteresseerden in Waalre en omgeving. Samen met provincie Noord-Brabant werd de aanleg van de N69 en het project Duurzaam door Waalre toegelicht. Tijdens de bijeenkomst konden bewoners en ondernemers zich ook aanmelden voor een Denktank. De bijeenkomst werd gehouden op 18 januari 2017 in ‘t Hazzo.

Het project ‘Traverse Waalre-dorp’ bestaat uit twee gebieden, namelijk:

  1. Traverse Zuid
  2. Traverse Noord, Driehoek en Heikantstraat

Voor elk gebied is een afzonderlijk participatietraject doorlopen. Hieronder leest u hoe dit is verlopen (Traverse Zuid) en waar wij op dit moment mee bezig zijn (Traverse Noord, Driehoek en Heikantstraat).

Denktank Traverse Zuid

Voor het ontwerp van de Traverse Zuid is een Denktank samengesteld. Deze Denktank bestaat uit een groep betrokken inwoners in en rondom het projectgebied. Inwoners konden zich vrijwillig voor de Denktank aanmelden.

De Denktank is samen met Buro Kragten aan de slag gegaan om de Traverse Zuid opnieuw in te richten. Hieronder leest u hoe dit proces is verlopen.

Bijeenkomsten Denktank 2017

In 2017 zijn de leden van de Denktank, Buro Kragten en de gemeente 4 keer bij elkaar gekomen om de visie en maatregelen voor de nieuwe inrichting op te stellen. Het doel van de opgestelde maatregelen gaat over het ‘gemeenschappelijk dorpsbelang’:

  • Overal minder verkeer
  • Geen files in het dorp
  • Overal lagere snelheid

Bijeenkomsten Denktank 2018

Met de Denktank is 3 keer een bijeenkomst georganiseerd in 2018. Het ontwerp van de bijeenkomsten was voornamelijk de maatregelen om sluipverkeer uit de dorpskern te weren. Zo zijn er verschillende alternatieven besproken, onder meer het afsluiten van de Brinkweg, instellen van éénrichtingswegen, plaatsen van doseerlichten en toepassen van versmallingen.

Bijeenkomsten Denktank 2019

In 2019 is het ontwerpproces met de Denktank afgerond. In dit jaar kwamen wij samen met Buro Kragten 5 maal bij elkaar. 

Definitief Ontwerp

De gemeenteraad heeft in december 2019 het schetsontwerp van de Traverse (Heikantstraat-Wollenbergstraat-Bergstraat-Onze Lieve Vrouwedijk) goedgekeurd. Vervolgens is het ontwerp in 2020 technisch verder uitgewerkt, waarna in de zomer van 2020 het Definitief Ontwerp vastgesteld is.

Voorafgaand aan de vaststelling van het Definitief Ontwerp zijn alle aanwonenden uitgenodigd om op de plannen te reageren. Deze bijeenkomst werd op 4 juli 2019 georganiseerd. Bewoners hadden de gelegenheid om wensen en bedenkingen te opperen. Aan de hand van deze reacties zijn onder meer locaties van bomen en parkeerplaatsen gewijzigd. Bekijk het Definitief Ontwerp (PDF, 5.2 MB).