Proces

Voor de plannen voor de inrichting van de openbare ruimte werken we nauw samen met inwoners en ondernemers in (en nabij) het gebied. Ook stellen wij experts in op verschillende gebieden, zoals een verkeerskundig adviseur of een civiel technische adviseur. Het proces voor de samenwerking ziet er zo uit:

Nota van Uitgangspunten Eindhovenseweg en Traverse

Op 18 december 2018 stelde de gemeenteraad de 'Nota van uitgangspunten Duurzaam door Waalre Eindhovenseweg en Traverse (PDF, 780.1 kB)' vast.
Deze nota van uitgangspunten is belangrijk, omdat hierin staat beschreven wat de uitgangspunten moeten zijn voor het ontwerpen van de openbare ruimte van de Traverse.

Proces inrichting openbare ruimte

Nu de nota is vastgesteld, kan gestart worden met het creatief ontwerpproces voor de nieuwe inrichting. Hiervoor wordt de omgeving betrokken in de vorm van Denktanks en brede inloopbijeenkomsten.

1. Ophalen (wat willen we wel en niet in onze straat?)

  • Traverse Zuid: diverse bijeenkomsten met de Denktank in 2017 en 2018
  • Traverse Noord, Driehoek en Heikantstraat: diverse bijeenkomsten met de Denktank in 2023, proces loopt nog.

2. Uitwerken ontwerp (vertaling van opgehaalde informatie naar ontwerp)

  • Traverse Zuid: afronding ontwerpproces met de Denktank in 2019
  • Traverse Zuid: inloopsessie voor bewoners, ondernemers en geïnteresseerden
  • Traverse Zuid: vastgesteld Definitief Ontwerp (PDF, 5.2 MB)
  • Traverse Noord, Driehoek en Heikantstraat: ontwerpproces loopt nog

3. Uitvoering van de werkzaamheden

  • Traverse Zuid: werkzaamheden afgerond in december 2021
  • Traverse Noord, Driehoek en Heikantstraat: werkzaamheden gepland in 2025