Participatie Traverse Noord, Driehoek en Heikantstraat

Bij de start van het project ‘Duurzaam door Waalre’ is een algemene bijeenkomst georganiseerd voor alle bewoners, ondernemers en geïnteresseerden in Waalre en omgeving. Samen met provincie Noord-Brabant werd de aanleg van de N69 en het project Duurzaam door Waalre toegelicht. Tijdens de bijeenkomst konden bewoners en ondernemers zich ook aanmelden voor een Denktank. De bijeenkomst werd gehouden op 18 januari 2017 in ‘t Hazzo.

Het project ‘Traverse Waalre-dorp’ bestaat uit twee gebieden, namelijk:

  1. Traverse Zuid
  2. Traverse Noord, Driehoek en Heikantstraat

Voor elk gebied is een afzonderlijk participatietraject doorlopen. Hieronder leest u hoe dit is verlopen (Traverse Zuid) en waar wij op dit moment mee bezig zijn (Traverse Noord, Driehoek en Heikantstraat).

Denktank Traverse Noord, Driehoek en Heikantstraat

In het voorjaar van 2023 zijn bewoners, ondernemers en geïnteresseerden binnen en rondom het projectgebied uitgenodigd om mee te denken over het project. Met een groep van maar liefst 26 personen zijn wij het ontwerpproces gestart: Denktank Traverse Noord, Driehoek en Heikantstraat.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de Denktank-leden ook te rade gaan bij hun achterban. Heeft u een vraag aan de Denktank of wilt u iets aan hen meegeven? Mail het naar: duurzaamdoorwaalre@waalre.nl.

Het ontwerpproces is nog in volle gang. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV helpt ons en de Denktank hierbij. Hieronder leest u wat wij tot nu toe al gedaan hebben.

Bijeenkomst 30 mei 2023

Op 30 mei is de eerste bijeenkomst van de Denktank georganiseerd. Wethouder Van de Loo verwelkomde iedereen en opende de avond. Na een voorstelronde werden ook de ‘spelregels’ van de Denktank besproken, zoals het respecteren van elkaars mening en de rol van de Denktank binnen het project. Vervolgens hebben we de speerpunten besproken en toegepast in het projectgebied:

  • Verbeteren van de leefbaarheid
  • Verbeteren van de bereikbaarheid
  • Verbeteren van de inrichting van de openbare ruimte

Bijeenkomst 4 juli 2023

Net voor de zomer is de Denktank samen met Royal HaskoningDHV en de gemeente bij elkaar gekomen om een vervolgstap te maken in het ontwerpproces. De Denktank was goed verdeeld over het toepassen van rotondes, plek voor fietsers en gelijkwaardige kruispunten. Bij de volgende bijeenkomst maken we hier een verdiepingsslag in en worden knopen doorgehakt.

Bijeenkomst 5 september 2023

Tijdens de bijeenkomst van 5 september hebben wij samen met de Denktank en Royal HaskoningDHV goede ontwerp-stappen gemaakt. Zo heeft de meerderheid van de Denktank-leden gestemd voor fietsers op de rijbaan, in plaats van een apart fietspad. Zo ontstaat er meer ruimte voor een groene omgeving. De voorkeur gaat uit om fietsers op de rijbaan te laten rijden, maar ze wel door middel van ander soort materiaal een ‘eigen’ plek op de weg te geven. Ook werd er gesproken over verschillende drempelhoogtes en de rijbaanbreedte bij de Heikantstraat. In een volgende bijeenkomst gaan wij hier mee verder.

Najaar 2023

In het najaar van 2023 zijn wij met de Denktank nog enkele keren bij elkaar gekomen. Ook is op 21 november een inloopbijeenkomst georganiseerd voor alle bewoners, ondernemers en geïnteresseerden. Tijdens deze inloopbijeenkomst werd het voorlopig ontwerp gepresenteerd en besproken.

Bijeenkomst 30 januari 2024

In januari 2024 zijn wij met de Denktank om tafel gegaan om het voorlopig ontwerp af te ronden. De ingekomen reacties vanuit andere buurtbewoners en ondernemers is besproken, het vrachtwagenverbod kwam aan bod en ook over de nieuwe inzichten vanuit de Driehoek zijn we uitvoerig in gesprek gegaan. Lees de notulen van deze avond (PDF, 314.6 kB).

Voorjaar 2024

In februari stellen de raad (voor de Heikantstraat) en het college (voor de Traverse Noord) het voorlopig ontwerp vast. De komende maanden gaan wij verder met de detaillering van het ontwerp, waarna het ontwerp definitief wordt. Op 19 maart zaten wij hiervoor samen met de Denktank. Lees de notulen van deze avond (PDF, 257.0 kB). In april wordt wederom een inloopbijeenkomst voor de omgeving georganiseerd. Direct aanwonenden ontvangen hiervoor per brief een uitnodiging, ook wordt deze bijeenkomst gedeeld via deze website, De Schakel en de (online) kanalen van gemeente Waalre.