Participatie

Er is een klankbordgroep van ondernemers en inwoners uit het centrum samengesteld die samen met de gemeente en Buro Kragten aan de slag gaat om de eigen Aalster sfeer voor het dorpshart te bepalen en een ontwerp op te stellen voor het winkelplein Den Hof. De klankbordgroep komt ongeveer 3x bij elkaar.

De klankbordgroep bestaat uit:

  • Inwoners: Jos Doesburg, Linda de Wit, Peter en Marieke van de Laar-Heijink, Henny Oosterbosch en Wim Almekinders
  • Ondernemers en bestuurders van de Bedrijven InvesteringsZone (BIZ): John van Doormalen, Menno Bertram en Joyce van Beek
  • Horecaondernemer: Daan Bas
  • Marktverkoper: Bert Hoorn

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de klankbordgroepleden ook te rade gaan bij hun achterban. Heeft u een vraag aan de klankbordgroep of wilt u iets aan hen meegeven? Mail het naar: duurzaamdoorwaalre@waalre.nl.

2e bijeenkomst, 27 januari 2021

In deze bijeenkomst werd eerst het Beeldkwaliteitsplan gemaakt door burea Rho doorgenomen. De antwoorden op de vragen uit het huiswerk van de 1e bijeenkomst waren door Buro Kragten verwerkt in Structuurkaarten voor de verschillende deelgebieden. Deze werden besproken. Verschillende onderdelen werden met behulp van foto's verbeeld, zodat er een indruk ontstond van hoe dit in het echt er uit zou kunnen zien. De verschillende vragen en opmerkingen die zijn gemaakt en gesteld worden verwerkt voor de werksessie met de gemeenteraadsleden op 11 februari 2021. De volgende bijeenkomst met de klankbordgroep vind eind februari plaats.

1e bijeenkomst, 14 december 2020

In deze bijeenkomst werden de resultaten van de belevingsscan besproken. Via de belevingsscan hebben 114 mensen antwoord gegeven op de vragen: Wat is goed in het Dorpshart Aalst? Wat is niet goed? Wat missen we en Wat is overbodig? Daarna presenteerde Buro Kragten eerste moodboards van hoe de Aalster sfeer verbeeld zou kunnen worden.

De klankbordgroepleden kregen ook huiswerk mee. Voor het begin van het nieuwe jaar moeten zij antwoord geven op de vragen:

  1. Wat zijn de historische panden in het dorpshart? Welke panden draag je in je hart?
  2. Hoe zie je de Aalster identiteit? Kun je dat in woord en beelden aangeven?
  3. Nav de moodboards over de Aalster sfeer: wat spreekt aan? Of waar moeten we een andere richting op?
  4. Voor welke functies moet er ruimte zijn op het winkelplein Den Hof?

Wat is er hiervoor al gedaan?

Op 29 oktober hielden we een digitale startbijeenkomst. Je kunt deze terugkijken via YouTube of de kaart met de voorlopige ontwikkelvisie (PDF, 830.2 kB) die zijn gepresenteerd tijdens de digitale startbijeenkomst bekijken.

Bekijk ook alle eerder verstuurde nieuwsbrieven.