Participatie

Voor het ontwerpproces is een klankbordgroep van ondernemers en inwoners uit het centrum samengesteld die samen met de gemeente en Buro Kragten aan de slag zijn gegaan om de eigen Aalster sfeer voor het dorpshart te bepalen en een ontwerp op te stellen voor het dorpshart. De klankbordgroep bestond uit diverse bewoners, ondernemers, bestuurders van de Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) en een marktondernemer.

Voor het opstellen van een visie en ontwerp zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd. Het participatieproces voor Vitaal dorpshart Aalst ziet er als volgt uit:

6e bijeenkomst, 22 november 2022

Samen met bewoners, ondernemers en winkeliers hebben we plannen en ontwerpen gemaakt voor de openbare ruimte voor het nieuwe Dorpshart in Aalst. Na de uitvoering heeft het centrum van Aalst weer het dorpse karakter en de eigen Aalster sfeer terug. Op 22 november 2022 konden alle geïnteresseerden het Definitief Ontwerp van het Vitaal Dorpshart Aalst bekijken.

Op 20 december 2022 heeft het College van B&W het Definitief Ontwerp van Vitaal Dorpshart Aalst vastgesteld.

5e bijeenkomst, 5 juli 2022

Op dinsdag 5 juli heeft de gemeente voor alle bewoners, ondernemers, winkeliers en geïnteresseerden een inloopdag georganiseerd in het Informatiecentrum Den Hof. Op deze dag presenteerden wij u het Voorlopig Ontwerp en de onderbouwing hoe wij samen tot dit ontwerp zijn gekomen. Door middel van tekeningen en reactieformulieren hebben bewoners, ondernemers en gebruikers een reactie op het Voorlopig Ontwerp gegeven. Met behulp van de ingekomen reacties en aanvullende onderzoeken (zoals een bomenonderzoek) is het Voorlopig Ontwerp vervolgens aangepast.

4e bijeenkomst, 13 september 2021

Op maandag 13 september 2021 vond de vierde en tevens laatste bijeenkomst van de klankbordgroep plaats. Tijdens de bijeenkomst is door Bureau Kragten het concept Definitief Schetsontwerp gepresenteerd aan de klankbordgroep. Ook werden de 3D-visualisatiebeelden getoond, zodat nog duidelijker werd wat het ontwerp betekent voor de openbare ruimte.

Het ontwerp en de beelden konden rekenen op veel positieve reacties vanuit de klankbordgroep. Duidelijk was voor de leden dat eerder gemaakte opmerkingen waren meegenomen in het ontwerp. Op enkele punten adviseerden de leden nog een nadere onderbouwing over waarom er voor een bepaalde inrichting gekozen was. De klankbordgroep kon daarmee instemmen met het eindresultaat.

3e bijeenkomst, 11 mei 2021

Voorafgaand aan deze bijeenkomst hebben we via deze website en de Social Media kanalen van de gemeente 13 stellingen uitgezet over verschillende onderdelen van het Dorpshart Aalst. Daar is bijna 400 keer op gereageerd, een mooi resultaat.

Op basis van de structuurkaarten en de opmerkingen die gemaakt zijn in de bijeenkomst van 27 januari en de resultaten van de stellingen, stelde Buro kragten een Voorlopig Ontwerp (VO) op. Dat is in deze bijeenkomst besproken. De klankbordgroepleden hadden vooral opmerkingen over de bevoorrading van de winkels, plaatsing van het groen, afvalinzameling en de terrasruimten.

Op 26 en 27 mei bespraken we het VO voor het Dorpshart Aalst met de andere ondernemers in het centrum van Aalst. Over het algemeen waren zij erg positief. Aandachtspunt zijn o.a. nog de containers voor afval. Kunnen deze ondergronds en waar moeten ze dan komen? Ook zijn snelheidsremmende maatregelen voor fietsers en stallingsplekken voor fietsers besproken. Op 27 mei was 's avonds een werksessie met de gemeenteraad over het VO. De opmerkingen die zij meegaven waren vooral gericht op het ontwerp rond De Groene Kamer en de Eindhovenseweg en de oversteekbaarheid van de Eindhovenseweg.

2e bijeenkomst, 27 januari 2021

In deze bijeenkomst werd eerst het Beeldkwaliteitsplan gemaakt door burea Rho doorgenomen. De antwoorden op de vragen uit het huiswerk van de 1e bijeenkomst waren door Buro Kragten verwerkt in Structuurkaarten voor de verschillende deelgebieden. Deze werden besproken. Verschillende onderdelen werden met behulp van foto's verbeeld, zodat er een indruk ontstond van hoe dit in het echt er uit zou kunnen zien. De verschillende vragen en opmerkingen die zijn gemaakt en gesteld worden verwerkt voor de werksessie met de gemeenteraadsleden op 11 februari 2021. De volgende bijeenkomst met de klankbordgroep vind eind februari plaats.

1e bijeenkomst, 14 december 2020

In deze bijeenkomst werden de resultaten van de belevingsscan besproken. Via de belevingsscan hebben 114 mensen antwoord gegeven op de vragen: Wat is goed in het Dorpshart Aalst? Wat is niet goed? Wat missen we en Wat is overbodig? Daarna presenteerde Buro Kragten eerste moodboards van hoe de Aalster sfeer verbeeld zou kunnen worden.
De klankbordgroepleden kregen ook huiswerk mee. Voor het begin van het nieuwe jaar moeten zij antwoord geven op de vragen:

  1. Wat zijn de historische panden in het dorpshart? Welke panden draag je in je hart?
  2. Hoe zie je de Aalster identiteit? Kun je dat in woord en beelden aangeven?
  3. Nav de moodboards over de Aalster sfeer: wat spreekt aan? Of waar moeten we een andere richting op?
  4. Voor welke functies moet er ruimte zijn op het winkelplein Den Hof?

Wat is er hiervoor al gedaan?

Op 29 oktober hielden we een digitale startbijeenkomst. Je kunt deze terugkijken via YouTube of de kaart met de voorlopige ontwikkelvisie die zijn gepresenteerd tijdens de digitale startbijeenkomst bekijken.

Bekijk ook alle eerder verstuurde nieuwsbrieven.