Visie

Voor het maken van de visie ‘Vitaal Dorpshart Aalst 2.0’ (PDF, 16.3 MB) werkten we nauw samen met inwoners en ondernemers in het gebied. In de visie 2.0 zijn de ambities en uitgangspunten voor het dorpshart Aalst opgenomen. De Aalster sfeer en de hoge kwaliteit die we willen laten zien in de gebouwen en de openbare ruimte zijn er in vastgelegd.

Het gaat dan onder andere om een laaninrichting voor de Eindhovenseweg met vrij liggende fietspaden en een 30km uitstraling. Voorrang voor langzaam verkeer. Een centraal markant dorpsplein aan de Eindhovenseweg en een groener centrum met historische kwaliteiten. Het dorpse karakter wordt teruggebracht in de bebouwing. Het centrum van Aalst krijgt op deze manier een eigen herkenbare sfeer die zich onderscheid van andere dorpscentra. Op 22 oktober 2019 heeft de gemeenteraad unaniem de ‘visie Vitaal Dorpshart Aalst 2.0’ vastgesteld.